Mare de dia

man and child walking near bushes during daytime

Una mare o pare de dia és una persona que té cura d’un petit grup d’infants de la primera infància (de 4 mesos a 3-6 anys) al seu propi domicili o llar de criança. Tot i que actualment existeix tant la figura masculina (pare de dia) com femenina (mare de dia), habitualment se la sol anomenar “mare de dia”. En el present projecte s’utilitzarà la paraula “mare de dia” de forma genèrica per descriure ambdues figures, pare i/o mare de dia.

Aquesta figura ha existit sempre a casa nostra, sota el nom de mainaderes tot i que elles no tenien inicialment una titulació professional en el món socioeducatiu com és el cas de la mare/pare de dia. A molts països europeus, com per exemple a França, aquesta alternativa a les escoles bressol està molt estesa i altament reconeguda per la societat. Fins i tot hi ha països on se subvenciona el servei. Aquí també s’està treballant per regularitzar la tasca educativa de les mares de dia. L’any 2017 es va fer una primera proposta de decret des de la Generalitat de Catalunya que va quedar aturada per les modificacions que s’hi havien de fer i per altres realitats del moment. Actualment sembla que es podria desencallar aquesta situació, tot i que també s’està treballant per a que hi hagi una normativa a nivell de l’estat espanyol.

Les mares de dia són professionals amb estudis reglats i reconeguts per poder tenir cura dels infants. Algunes compaginen la seva pròpia realitat de mare amb la cura dels altres petits. Tota mare de dia sol tenir el seu propi projecte educatiu, basat en l’educació lliure, on l’infant es desenvolupa al seu propi ritme, i on el procés d’aprenentatge és altament vivencial, experimental i, més que guiat, acompanyat per l’adult.

El fet de tenir només un petit grup d’infants, com a màxim 4-5, permet seguir un ritme natural i tranquil en un ambient acollidor, afavorint i respectant el desenvolupament individual de cadascun d’ells.

Hi ha molts tipus diferents de llars de criança: pisos, apartaments, cases, masies, espais específics dins de cases més grans, etc. Però totes elles tenen un punt en comú: apostar per una educació basada en l’amor i el respecte per les diferències de cada infant, així com l’acompanyament en el ritme de creixement físic, emocional i personal de cadascun d’ells. La base de les llars de criança és justament que els nens i nenes puguin passar els seus primers anys de vida en un entorn familiar, acollidor i on se sentin segurs i segures, com a casa!

adult affection baby casual